Zuzka válí v chemii

O tom, že únor byl skutečně úspěchy nabitý, svědčí úžasné umístění Zuzky Havlíčkové v soutěži Mladý chemik. Velkým úspěchem již bylo její 24. místo z krajského kola, které proběhlo v prosinci v Praze a kterým si zajistila postup do 3. kola (regionálního finále) mezi 30 nejlepších mladých chemiků. Regionální finále se konalo 21. února na Masarykově střední škole chemické. Toto kolo soutěže bylo ryze praktické  a celé probíhalo v chemické laboratoři. Žáci připravovali roztoky do odměrných baněk a poté pomocí pyknometru počítali hustotu roztoků. Ve 3. kole obsadila Zuzka skvělé dělené 9. místo. Pravidla soutěže jsou taková, že se sčítají výsledky 2. a 3. kola, nicméně výsledné 14. místo považujeme za MEGAúspěch a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Po soutěžní části byla pro žáky připravena přednáška proděkanky PřF UK doc. RNDr. Markéty Martínkové, Ph.D. na téma Chemická válka v přírodě.