Změny ve školní docházce pro 1. a 2. stupeň

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že od 8. června 2020 bude docházet k dalším změnám v docházce žáků do školy, seznamte se, prosím, s níže uvedenými informacemi.

V případě jakýchkoli dotazů volejte řediteli školy na číslo 773 694 677.

  • Máme možnost doplnit skupiny do počtu 15 žáků – případné doplnění bude realizováno do stávajících skupin; případně bude vytvořena skupina nová; zájem zařadit dítě do školních aktivit od 8. června nutno sdělit třídním učitelům nejpozději do středy 3. června.
  • Do pátku 5. června bude dle zájmu zákonných zástupců zveřejněn na webových stránkách školy a hlavním vchodu školy aktualizovaný rozpis skupin.
  • V odpoledních aktivitách se bude moci s vaším souhlasem vyjít i mimo areál školy; formulář pro tento souhlas připravíme a děti ho odevzdají pedagogickému pracovníkovi na odpoledních aktivitách.
  • Do školy mohou žáci 6., 7., 8. ročníků – viz rozpis aktivit pro 2. stupeň
  • Učebnice a jiné pomůcky zapůjčené školou budou vráceny zpět do školy dle dohody s třídním učitelem.
  • Výsledky hodnocení prospěchu a chování za druhé pololetí – VYSVĚDČENÍ proběhne v úterý 30. června dle časového harmonogramu, který bude do pátku 26. června zveřejněn na webových stránkách školy a hlavním vchodu školy.
  • Obědy ve školní jídelně přihlašuje a odhlašuje svému dítěti zákonný zástupce dle běžných pravidel; u nově příchozích od 8. června je nutno nahlásit vedoucí školní jídelny do středy 3. června.
  • Obědy budou žákům vydávány pouze v den, kdy budou přítomni ve škole.
  • Všichni nově příchozí žáci musí při příchodu první den odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – viz rubrika Pro rodiče.

Všem ještě jednou moc děkujeme za vstřícnost, trpělivost a celkový přístup.                                             

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy