Zápis k povinné školní docházce bez přítomnosti dítěte!!!

Vážení rodiče,

zápis k povinné školní docházce a zápis do školní družiny pro budoucí prvňáčky v letošním roce bude probíhat s ohledem na aktuální vývoj pandemie v jiném režimu než ostatní roky před vypuknutím pandemie. Proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Proběhne pouze formální část zápisu, BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE.

 

TERMÍN ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE BEZ PŘÍTOMNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:

 

OD 1.4.2021 DO 30.4.2021

 

1. možnost

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ZAŠLE DO DATOVÉ SCHRÁNKY ŠKOLY VYPLNĚNOU A PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE A KOPII OP (KOPIE RL A OP BUDOU PO ODKONTROLOVÁNÍ SKARTOVÁNY ŘEDITELEM ŠKOLY).

2. možnost

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE VLOŽÍ DO SCHRÁNKY ŠKOLY U HLAVNÍHO VCHODU V ZALEPENÉ OBÁLCE VYPLNĚNOU A PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE A KOPII OP (KOPIE RL A OP BUDOU PO ODKONTROLOVÁNÍ SKARTOVÁNY ŘEDITELEM ŠKOLY).

3. Možnost

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ZAŠLE ELEKTRONICKY EMAILEM NA EMAILOVOU ADRESU ŠKOLY zsbc@zsbc.cz VYPLNĚNOU A PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE A KOPII OP (KOPIE RL A OP BUDOU PO ODKONTROLOVÁNÍ SKARTOVÁNY ŘEDITELEM ŠKOLY). V TOMTO PŘÍPADĚ ZASÍLANÉ DOKUMENTY ZASÍLEJTE Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ RADĚJI PŘES ÚSCHOVNU.CZ.

 

 

TERMÍN ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE ZA PŘÍTOMNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:

 

Pátek 9.4.2021 od 8,00 do 19,00 hodin

 

1) K ZÁPISU PŘIJDE POUZE JEDEN ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

2) V KAŽDÉ TŘÍDĚ BUDE U ZÁPISU POUZE JEDEN PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK+JEDEN ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE.

3) U HLAVNÍHO VCHODU OBDRŽÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE A DO TŘÍDY JEJ ODVEDE PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK.

4) VE TŘÍDĚ PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK VYPLNÍ SPOLEČNĚ SE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM ZÁPISOVÝ LIST, ZKONTROLUJE VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU A POROVNÁ ÚDAJE S ÚDAJI NA RODNÉM LISTU A OP.

 

 

S sebou nutno přinést: občanský průkaz + rodný list dítěte;

cizinci cestovní pas+povolení k trvalému pobytu (případně žádost)+rodný list dítěte+případně další dokumentaci

————————————————————————————————-

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

S sebou v případě odkladu povinné školní docházky přinést nebo zaslat:

Přihlášku k základnímu vzdělávání, kopii OP+kopii rodného listu dítěte + žádost o odklad povinné školní docházky + doporučení PPP(poradny) + doporučení pediatra (pokud ještě nemáte v PPP vyřízené vyšetření, nic se neděje, přineste nebo zašlete všechny ostatní dokumenty a vše potřebné budeme řešit společně později)

ZÁJEMCI O PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

S sebou v případě odkladu povinné školní docházky A ZÁJMU O ZAŘAZENÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY přinést nebo zaslat:

Přihlášku k základnímu vzdělávání, kopii OP+rodného listu dítěte + žádost o odklad povinné školní docházky + doporučení PPP(poradny) + doporučení pediatra (pokud ještě nemáte v PPP vyřízené vyšetření, nic se neděje, přineste nebo zašlete všechny ostatní dokumenty a vše potřebné budeme řešit společně) + žádost o zařazení do přípravné třídy

V případě, že budete absolvovat zápis k povinné školní docházce na jiné škole, přinesete nebo zašlete žádost o zařazení do přípravné třídy + doporučení PPP + rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky ze školy, kde jste byli u zápisu.

TERMÍN ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE JE ZÁROVEŇ TERMÍNEM ZÁPISU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO BUDOUCÍ PŘÍPRAVNOU TŘÍDU A BUDOUCÍ PRVŇÁČKY!

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ZAŘAZENÍ VAŠEHO DÍTĚTE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘILOŽTE KE VŠEM POTŘEBNÝM DOKUMENTŮM JEŠTĚ PŘIHLÁŠKU K ZÁJMOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÍ DRUŽINY).

 

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy

Dokumenty ke stažení:

žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

žádost o zařazení do přípravné třídy 2021

žádost o odklad 2021

Zápisový lístek do družiny

ZÁPISOVÝ LIST

Výzva k nahlédnutí do spisu

kritéria přijímání u zápisu