Zápis do školní družiny

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

pro školní rok 2019/2020 bude probíhat

dne 4. 6. 2019  v prostorách školní jídelny

ráno od 8.00hod. – 11.00 hod,

a odpoledne od 15.30 hod – 17.00 hod.

 Zápis se týká žáků letošních 1. – 4. ročníků