Zápis do školní družiny na škol. rok 2020/21

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

pro školní rok 2020/2021 bude probíhat

dne 10. 6. 2020 v prostorách školní družiny v suterénu hlavní budovy školy

ráno od 8,00 – 11,00 hodin,

a odpoledne od 15,00 – 17,00 hodin.

Zápis se týká budoucích žáků přípravné třídy, prvních ročníků a 2. – 5. ročníků.