Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd proběhne v pátek 5.4. 2019 od 14,00 do 18,00 hodin a v sobotu 6.4. od 8,00 do 12,00 hodin. K zápisu s sebou přineste svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Pro odklad povinné školní docházky musí mít zákonný zástupce vyřízeno doporučení dětského lékaře, poradenského zařízení ( např. PPP) a rozhodnutí ředitele školy.

Kritéria přijímání dětí k povinné školní docházce