Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče,

Zápis k povinné školní docházce v letošním roce bude probíhat v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu v jiném režimu než ostatní roky. Proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Proběhne pouze formální část zápisu, BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE. Na konci článku jsou informace k zápisu v dalších jazycích.

TERMÍN ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE BEZ PŘÍTOMNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:

OD 1.4.2020 DO 30.4.2020

1. možnost

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ZAŠLE DO DATOVÉ SCHRÁNKY ŠKOLY VYPLNĚNOU A PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE A KOPII OP (KOPIE RL A OP BUDOU PO ODKONTROLOVÁNÍ SKARTOVÁNY ŘEDITELEM ŠKOLY).

2. možnost

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE VLOŽÍ DO SCHRÁNKY ŠKOLY U HLAVNÍHO VCHODU V ZALEPENÉ OBÁLCE VYPLNĚNOU A PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE A KOPII OP (KOPIE RL A OP BUDOU PO ODKONTROLOVÁNÍ SKARTOVÁNY ŘEDITELEM ŠKOLY).

3. Možnost

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ZAŠLE ELEKTRONICKY EMAILEM NA EMAILOVOU ADRESU ŠKOLY zsbc@zsbc.cz VYPLNĚNOU A PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE A KOPII OP (KOPIE RL A OP BUDOU PO ODKONTROLOVÁNÍ SKARTOVÁNY ŘEDITELEM ŠKOLY). V TOMTO PŘÍPADĚ ZASÍLANÉ DOKUMENTY ZASÍLEJTE Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ RADĚJI PŘES ÚSCHOVNU.CZ.

TERMÍN ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE ZA PŘÍTOMNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:

Středa 1.4.2020, 8.4.2020, 15.4.2020, 22.4.2020, 29.4.2020 od 8,00 do 16,00 hodin

1) K ZÁPISU PŘIJDE POUZE JEDEN ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

2) V KAŽDÉ TŘÍDĚ BUDE U ZÁPISU POUZE JEDEN PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK+JEDEN ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE.

3) U HLAVNÍHO VCHODU OBDRŽÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE A DO TŘÍDY JEJ ODVEDE PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK.

4) VE TŘÍDĚ PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK VYPLNÍ SPOLEČNĚ SE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM ZÁPISOVÝ LIST, ZKONTROLUJE VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU A POROVNÁ ÚDAJE S ÚDAJI NA RODNÉM LISTU A OP.

S sebou nutno přinést: občanský průkaz + rodný list dítěte;

cizinci cestovní pas+povolení k trvalému pobytu (případně žádost)+rodný list dítěte+případně další dokumentaci

————————————————————————————————-

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

S sebou v případě odkladu povinné školní docházky přinést nebo zaslat:

Přihlášku k základnímu vzdělávání, kopii OP+rodného listu dítěte + žádost o odklad povinné školní docházky + doporučení PPP(poradny) + doporučení pediatra (pokud ještě nemáte v PPP vyřízené vyšetření, nic se neděje, přineste nebo zašlete všechny ostatní dokumenty a vše potřebné budeme řešit společně)

ZÁJEMCI O PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

S sebou v případě odkladu povinné školní docházky A ZÁJMU O ZAŘAZENÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY přinést nebo zaslat:

Přihlášku k základnímu vzdělávání, kopii OP+rodného listu dítěte + žádost o odklad povinné školní docházky + doporučení PPP(poradny) + doporučení pediatra (pokud ještě nemáte v PPP vyřízené vyšetření, nic se neděje, přineste nebo zašlete všechny ostatní dokumenty a vše potřebné budeme řešit společně) + žádost o zařazení do přípravné třídy

V případě, že budete absolvovat zápis k povinné školní docházce na jiné škole, přinesete nebo zašlete žádost o zařazení do přípravné třídy + doporučení PPP + rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky ze školy, kde jste byli u zápisu.

TERMÍN ZÁPISU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY BUDE UPŘESNĚN.

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy

 

Dokumenty ke stažení:

ZÁPISOVÝ LIST  – pokud jste zvolili zápis bez přítomnosti zákonného zástupce  (tj. posíláte emailem, do datové schránky, nebo do schránky školy u hlavního vchodu)  vyplňte prosím zápisový lístek podle vašeho úsudku, jak Vaše dítě zvládá uvedené. Děkujeme!

žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

žádost o odklad

žádost o zařazení do přípravné třídy 2020

Informace o zápisu v dalších jazycích:

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020 CZ

EN

RU UA

AR

 VN

 CIN

 DE

 MNG

 RO

 ITA

 BG