Zájmové kroužky

VE ŠKOLNÍM  ROCE  2022/2023

Č.Kroužek:Vedoucí kroužkuPro koho?Kdy?Kde?Poplatky:
  1.Florbal – chlapci  N. Vokurková  6.-9.r.  út  6,45-7,45tělocvična  600 Kč
  2.Basketbal  N. Pihávková6.-9.r.čt  6,45-7,45tělocvična  600 Kč
  3.VolejbalA.Tupá  6.-7.r.st  6,45-7,45tělocvična  600 Kč
  4.Florbal – dívkyM. Hlinka6.-9.r.pá  6,45-7,45tělocvična  600 Kč
  5.Taneční kroužek  N. Lakomá1-5.r.st  15,00-16,00knihovna  500 Kč
  6.Taneční kroužek  N. Lakomá6.-9.r.st  17,00-18,00knihovna  500 Kč  
  7.Házenáp. Hornák1.-2.r.út  15,30-17,00tělocvičnazdarma
  8.Házenáp. Hornák3.-4.r.čt  15,30-17,00tělocvičnazdarma
  9.Keramický kroužek  O. Marešová1.-5.r.po 13,30-15,00dílna600 Kč  
  10.Ruční práceJ. Musilová5.-8.r.po 15,00-16,30bude upřesněno500 Kč
  11.Hra na ukulele začátečníciM. Zábranský   V. Slánská1.stupeň    st  14,00-15,00   4.A   1.C500 Kč
  12.Šachy začátečníciV. Sentenský1.-9.r.  čt  14,00-15,30   8.B100 Kč
  13.Hravá angličtina vybraní žáciV. Crháková2.B+2.Cpo  13,30-15,002.A900 Kč
14.CE STARTESŽ. Doležalová H. Kubrichtová4.Aút 13,30-14,304.A1 500 Kč pololetí
15.CE MOVERS 2021Ž. Doležalová V. Crhákovávybraní žáci, dokončení kurzu – zkouška v prosincist 14,15-15,157.A+6.C1 500 Kč pololetí
16.CE B1Ž. Doležalová Š. Semorádovávybraní žáci, podmínka vstupu 11 erbů CE FLYERS/ vstupní test  čt 14,15-15,15Přírodopis +7.A1 500 Kč pololetí
17.CE MOVERS 2022Ž. Doležalová V. Crhákovávybraní žáci, podmínka vstupu 11 erbů CE STARTERSpá 13,30-14,305.A+4.B1 500 Kč pololetí

Kroužek VESELÁ VĚDA se bude konat na naší škole pro:

1.-5.roč. ve středu od 14 do 15 hod. v ATELIÉRU

Nutno přihlásit své dítě na www.veselaveda.cz

Výuka Cambridge English na naší škole

            Od školního roku 2019/2020 nabízíme žákům bilingvních tříd přípravné kurzy Cambridge English – Starters (A0), Movers (A1), Flyers (A2).

V letošním školním roce nabízíme i PET for schools (B1).

Od počátku spolupracujeme s plzeňskou jazykovou školou Eufrat, která je autorizovaným centrem mezinárodních zkoušek z angličtiny Cambridge ESOL. Mezinárodní certifikáty Cambridge English jsou nejuznávanější jazykové zkoušky na světě a představují oficiální doklad o dosažené úrovni angličtiny.

Dětské zkoušky YLE (Young Learner’s Exams) jsou určeny dětem mezi 7 – 13 lety, které mají angličtinu jako druhý jazyk. Prověřují všechny 4 jazykové dovednosti, tj. čtení, psaní, poslech a mluvený projev. Cílem zkoušky je povzbudit děti k dalšímu učení,  probudit v nich radost ze studia cizího jazyka a motivovat je k další práci. Každý žák je za svou snahu oceněn certifikátem.

Cambridge English – Starters (A0)

První ze tří zkoušek pro nejmladší. V této zkoušce se s dětmi procvičuje porozumění velmi jednoduchým větám a odpovídání na základní otázky. Děti doplňují jednoduchá slova (např. barvy) a popisy předmětů.

Uchazeči: 4. ročník

Obsah testu: čtení a psaní (20 minut), poslech (cca 20 minut), mluvení (cca 5 minut).

Předpokládaný termín zkoušky: červen

Vyučující: Mgr. Ž. Doležalová, Mgr. H. Kubrichtová

Cambridge English – Movers (A1)

Druhá ze tří zkoušek pro nejmladší. V této zkoušce je vyžadováno používání jednoduchých vět, vyjadřování názorů (souhlas/nesouhlas) a kladení otázek. Děti ve zkoušce popisují předměty a činnosti a mají za úkol vymyslet příběh na základě obrázků. Úroveň A1 je očekávaná výstupní úroveň angličtiny z 5. třídy (1. stupeň ZŠ).

Uchazeči: 5. ročník a 1. pol. 6. ročníku

Obsah testu: čtení a psaní (30 minut), poslech (cca 25 minut), mluvení (cca 5 – 7 minut).

Předpokládaný termín zkoušky: prosinec

Vyučující: Mgr. Ž. Doležalová, Ing. V. Crháková

Cambridge English – Flyers (A2)

Poslední ze tří zkoušek. V této zkoušce je vyžadováno porozumění instrukcím ve více větách a schopnost konverzovat o běžných tématech i v minulém čase. A2 Flyers je první zkouška, ve které děti píší krátký text (cca 20 slov) na základě 3 obrázků. Úroveň A2 je očekávaná výstupní úroveň angličtiny z 9. třídy (2. stupeň ZŠ).

Uchazeči: 2. pol. 6. ročníku a 7. ročník

Obsah testu: čtení a psaní (40 minut), poslech (cca 25 minut), mluvení (cca 7 – 9 minut).

Předpokládaný termín zkoušky: červen

Vyučující: Mgr. Ž. Doležalová, RNDr. Š. Semorádová

Cambridge English – Úroveň B1

Zkouška PET for Schools je identická se zkouškou PET, ale je prioritně určena pro mladé studenty, cca do 15 let. PET for Schools se v tématech primárně věnuje zájmům a zkušenostem studentů ZŠ.  Tato zkouška je vhodná pro ty zájemce, kteří dokáží jazyk používat na středně pokročilé úrovni (B1 dle SERR). Zkouška dokládá znalosti nutné pro každodenní styk v angličtině a schopnost základní komunikace v obecných tématech.

Obsah zkoušky: čtení a psaní (1,5 hodiny), poslech (40 minut), mluvení (10-12 minut ve dvojici).

Vyučující: Mgr. Ž. Doležalová, RNDr. Š. Semorádová

Po úspěšném složení jednotlivých zkoušek obdrží žáci certifikát dané úrovně během slavnostního předávání na Zámečku Ernestinu.

Mgr. Ž. Doležalová, RNDr. Š. Semorádová