zájmové kroužky

Kroužky pro školní rok  2019/20 začínají od 1.10. 2019 a platí se přímo vedoucím kroužků při prvních hodinách!

Nabídka kroužků na školní rok 2019/20 

 

Veselá věda i v příštím školním roce 2019/20

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ: kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz

Od začátku října, 1x týdně – ve středu od 14,00 hodin, 60 minut, 15 lekcí za pololetí – cena 1460,-Kč

 

moje blechy

klub mladého diváka