Začátek roku a testování

Začátek roku a testování, vstup rodičů do školy

Vážení rodiče,

Časový harmonogram prvního týdne máte v informaci nazvané Organizace začátku školního vyučování (na webových stránkách viz níže).

Obědy na první den školy je třeba odhlásit nejpozději do úterý 31.8. do 8,00 hodin.

Děti a rodiče z přípravných tříd půjdou rovnou do vedlejší budovy školy (budova školní jídelny), začátek prvního dne je v 8,00. V 7,45 budou paní učitelky a asistentky v přípravných třídách připraveny na uvítání svých „žáčků“.

Všichni naši ostatní žáci a jejich rodiče budou první den vstupovat do školy hlavním vchodem.

Ve společných prostorách školy všechny prosíme o nasazenou ochranu dýchacích cest (respirátor-rodiče, rouška), ve třídách budou naši žáci již bez roušek, doprovázející rodiče si ochranu dýchacích cest nechají nasazenou. Do budovy školy bude první den umožněn především doprovod rodičů žáků přípravných tříd, prvních tříd a rodičů nových žáků. Ostatní prosíme o velice omezený pohyb po škole. Všechny žádosti a případná uvolnění vašich dětí vyřešíme v průběhu druhého týdne nebo v rámci třídních schůzek ve čtvrtek 2.9..

Výuka bude probíhat v běžném režimu prezenčního vzdělávání.

Pro prezenční vzdělávání (vzdělávání ve škole) je nutná účast na testování, které bude probíhat 1. 9. (pro přípravnou třídu a pro 1. ročník 2. 9. 2021), 6. 9. a 9. 9. 2021 – neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. Pokud se při testování odhalí lokální ohnisko nákazy, tak se bude pokračovat v testování 1x týdně do konce září, případně déle v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace.

TESTOVÁNÍ: použijeme neinvazivní antigenní test z kraje nosu

  1. 9.2021 se testují všichni žáci kromě PT a 1. tříd.
  2. 9. se testují žáci PT a 1. tříd.
  3. 6.9. a 9.9. se testují všichni žáci školy.
  4. Testování probíhá v kmenových třídách, ve školní družině se již netestuje (v případě zájmu zákonného zástupce se dítě testuje v ranní ŠD a poté ve třídě již není testováno).
  5. Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
  6. Pokud podle uvážení zákonných zástupců děti v přípravné třídě a žáci v 1. – 3. ročníku nezvládnou samoodběr vzorku z nosu pomocí tyčinky, tak prosíme zákonné zástupce o pomoc při odběru vzorku u svého dítěte. Zákonní zástupci ihned po provedení odběru vzorku opustí budovu školy (nečekají v budově školy na výsledek testu, počkat mohou případně před školou).
  7. Dítě nebo žák si může přinést vlastní test a otestovat se tímto vlastním testem, musí to být jeden ze schválených testů MZd a testování musí proběhnout ve škole. V takovém případě však žákovi (dítěti) nebudeme moci poradit, nemůžeme individuálně studovat návody velkého množství testů. Testovaný si musí poradit sám. Do záznamu o testování budeme muset kromě výsledku uvést také název testu.
  8. V případě pozitivního testu bude neprodleně informován zákonný zástupce a vyzván k vyzvednutí svého dítěte ze školy.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností volejte řediteli školy na telefonní číslo 773 694 677.

                                                           Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy

 

Další materiály k testování: MANUÁL pro testování od 1.9.2021Genrui-leták

Odkaz GENRUI TEST – instruktážní video : https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4