Workshop Muzea Brněnska pro 9. ročník on-line

ŽIVOT BY MOHL BÝT TAK KRÁSNÝ-  Deník Ruth Maierové

Když nemůžeme do muzea, muzeum přišlo za námi, i když jenom online. Lektoři z Muzea Brněnska připravili pro žáky 9. C zajímavý online workshop o životě židovské dívky s moravskými kořeny, Ruth Maierové. Prostřednictvím úryvků z jejích deníků, které si vedla od roku 1933 téměř do své smrti na sklonku roku 1942, žáci měli možnost nahlédnout do života mladé dívky, do jejích pocitů, starostí, snů…během druhé světové války. S některými jejími názory, hlavně co týče školy, se ztotožnili i naši deváťáci.

Její zápisky a dopisy jsou intimní a otevřenou zpovědí o tom, co prožívala. Najdeme tam i osobní postřehy k politické situaci a postavení židovských obyvatel po anšlusu Rakouska v roce 1938. Ona sama ve věku 18 let uprchla  do Norska, odkud byla v roce 1942 deportována do Osvětimi, kde její život bohužel skončil.

Na základě deníků a dopisů sestavil norský autor Jan Erik Vold Ruthin strhující životní příběh, který byl v roce 2014 zapsán do programu UNESCO – Memory of the World.

Kniha byla přeložena už i do češtiny a obohatí naši školní knihovnu. Ještě jednou děkujeme lektorům za zajímavý a podnětný workshop.