Výzva k nahlédnutí do spisu

Výzva k nahlédnutí do spisu podle § 36 správního řádu

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Vás upozorňuji, že jako zákonní zástupci účastníků řízení, máte možnost ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijetí vašich dětí k povinné školní docházce nebo k plnění povinného předškolního vzdělávání v přípravné třídě v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 4. 5. 2020 v době od 10,00 do 12,00 hodin ve škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace.

Nemůžete-li se dostavit ve stanovenou dobu, můžete si sjednat náhradní čas prostřednictvím e mailu zsbc@zsbc.cz.

Upozornění:

Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit v souladu s § 36 odst.4 výše uvedeného zákona na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

 

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy