Všem našim žákům a jejich rodinám

Děkujeme vám všem za to, že se držíte. Rodičům za pomoc při „výuce“ na dálku, za vstřícnost, poctivost a vzájemnou spolupráci. Našim žákům za výdrž v určitém nestandardním režimu, za pravidelné procvičování učiva a upevňování vědomostí a zpětnou vazbu, kterou od vás máme. Všem rodinám za to, že tohle všechno společnými silami zvládají.

Přejeme nám všem, abychom do budoucích časů věnovali většinu svého života radostným a smysluplným věcem, našim dětem, partnerům, rodinám, abychom si vážili jeden druhého, svého zdraví a věnovali pozornost i zdánlivým maličkostem. Situace, ve které se teď nacházíme, nám sice něco momentálně bere, ale především nám dává možnost mnohé pochopit, mnohému se naučit a najít ve svém životě rovnováhu, pokoru a respekt.

Těšíme se na osobní setkání s vámi všemi.

Za všechny ve škole posílám pozdrav.

Alena Mašiková