Vratky za pobyt v přírodě

Vážení rodiče,

vratky za pobyt v přírodě byly pokladní SRPŠ odeslány k autorizaci v bance. Teprve po proběhnutí autorizace, tj. po odsouhlasení dalším členem SRPŠ, bude banka postupně vyřizovat zpětné platby na vaše účty. Za naši školu se omlouvám, ale platby na pobyty v přírodě jdou mimo školní účetnictví a ani já, jako ředitel, nemám na účet SRPŠ přístup, nicméně se SRPŠ tuto situaci s paní zástupkyní řešíme.

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy