Vrácení zápůjček ze žákovské knihovny

Všechny zapůjčené knihy ze školní knihovny vraťte prosím do konce školního roku svému třídnímu učiteli.

Děkujeme.