Videospoty pro rodiče malých dětí týkající se elektronické bezpečnosti

Středočeský kraj v rámci projektu prevence kriminality s názvem „Videospoty
pro rodiče malých dětí týkající se elektronické bezpečnosti“ natočil 10
videospotů zaměřující se na to, jak postupovat při
seznamování dětí ve věku 8 až 12 let s prostředím IT (počítače,
mobily, užívání internetu apod.), jak jim připomínat problematiku
elektronické bezpečnosti a kyberšikany.
Jednotlivé videospoty budou zveřejňovány postupně a první díl je volně ke stažení na stránkách projektu
Kraje pro bezpečný internet – www.kpbi.cz <http://www.kpbi.cz>   nebo
https://www.youtube.com/watch?v=QG4CRwR_eGw