Úspěšný vánoční jarmark

V úterý 11.12. proběhl vánoční jarmark. Jeho čistý výtěžek byl téměř 19 000,- Kč! Děkujeme! Polovina získaných prostředků bude použita na chov leguána a druhá polovina byla rozdělena mezi zúčastněné třídy. Tyto prostředky mohou třídy využít podle vlastního uvážení.