Úřední hodiny o prázdninách

Úředním dnem o hlavních prázdninách bude pondělí (kromě 6.7.2020), vždy od 8,00 do 12,00 hodin.