Úřední hodiny o jarních prázdninách a provoz ŠD

Úřední hodiny o jarních prázdninách:

pondělí 21.2. 8,00 – 12,00 hodin

Školní družina bude o jarních prázdninách uzavřena!