učitelé

Přehled tříd a vyučujících ve školním roce 2017-18

img_0641

 

 

 

PT – Mgr. Gabriela Sklenářová; gabriela.sklenarova@zsbc.cz

img_0782

img_0741

 

 

 

1.A – Mgr. Diana Marušková; diana.maruskova@zsbc.cz
1.B – Mgr. Helena Ryčlová; helena.ryclova@zsbc.cz
1.C – Mgr. Věra Hauptmannová; vera.hauptmannova@zsbc.cz

img_0678img_0723img_0811

 

 

 

2.A – Mgr. Jiřina Hrdinová; jirina.hrdinova@zsbc.cz
2.B – Mgr. Stanislava Karlová; stanislava.karlova@zsbc.cz
2.C – Mgr. Miroslava Gardoňová; miroslava.gardonova@zsbc.cz

img_0771

 

 

 

3.A – Mgr. Anna Šornová; anna.sornova@zsbc.cz
3.B – Mgr. Michaela Terčová; michaela.tercova@zsbc.cz

img_0757    img_0739  img_0819

 

 

4.A – Mgr. Naděžda Kubrichtová;nadezda.kubrichtova@zsbc.cz
4.B – Mgr. Žaneta Doležalová; zaneta.dolezalova@zsbc.cz
4.C – Mgr. Ivana Kubátová; ivana.kubatova@zsbc.cz

img_0519

img_0862

 

 

 

5.C – PaedDr. Iveta Malá; iveta.mala@zsbc.cz
5.D – Mgr. Romana Křížová; romana.krizova@zsbc.cz

 

 

 

6.C – Mgr. Michaela Krůtová; michaela.krutova@zsbc.cz

6.D – Ing. Irena Košťálková; irena.kostalkova@zsbc.cz

img_0577

 

 

 

7. C – Mgr. Alena Tupá; alena.tupa@zsbc.cz

img_0904

 

 

 

8.D – Mgr. Marcela Fedorová; marcela.fedorova@zsbc.cz

img_0887

 

 

 

9.C – RNDr. Šárka Semorádová; sarka.semoradova@zsbc.cz

img_0510  img_0471   img_0647

 

 

Mgr. Marie Čámská;marie.camska@zsbc.cz
Mgr. Zdeňka Chválová;zdenka.chvalova@zsbc.cz
Mgr. Dagmar Drábková;dagmar.drabkova@zsbc.cz

     img_0546     img_0922     img_0656

 

 

Mgr. Lenka Misterková; lenka.misterkova@zsbc.cz
Mgr. Miroslava Rettinger;miroslava.rettinger@zsbc.cz
Mgr. Svatava Romová;svatava.romova@zsbc.cz

 

 

 

Mgr. Petra Petrášková;petra.petraskova@zsbc.cz
Ing. Lucie Stočesová;lucie.stocesova@zsbc.cz

img_0684     img_0712     img_0895     img_0604

Školní družina:

Vlasta Babíčková
Jaroslava Mudrová

Vladimíra Sedláčková
Jiřina Sýkorová

Asistent pedagoga, školní asistent:

Jana Šmejkalová, Dis.; jana.smejkalova@zsbc.cz
Mgr. Ilona Černá; ilona.cerna@zsbc.cz
Vlasta Babíčková; vlasta.babickova@zsbc.cz

Zdeňka Kocmánková; zdenka.kocmankova@zsbc.cz
Naděžda Hanková; nadezda.hankova@zsbc.cz
Eva Fiřtíková; eva.firtikova@zsbc.cz

Bc. Ludmila Dubská, Dis.; ludmila.dubska@zsbc.cz
Veronika Lakomá; veronika.lakoma@zsbc.cz