Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a přípravňáčků

Schůzka pro rodiče dětí, které nastupují od září do přípravných tříd – 14.6.2022 od 16:00 hodin v budově školní jídelny.
Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků – 14.6.2022 od 16:30 hodin v budově školní jídelny.
Pro všechny děti je připraveno zábavné dopo/odpoledne s prohlídkou školy dne 18.6.2022 – informace a přihlášky na schůzce.