Terezín a Říp

Deváťáci i osmáci si dnes zopakovali své znalosti z historie přímo v terénu. Nejprve si prohlédli Malou pevnost v Terezíně, potom vystoupali na horu Říp. Proti toku času se tak od dějin 20. století dostali až na samý počátek osídlení naší země. Tento výlet časem mohli prožít díky finančnímu přispění Sdružení rodičů. Děkujeme!