Soutěž ve sběru zájmových odpadů

Každoroční soutěž ve sběru elektroodpadu, PET víček atd. proběhne v týdnu od 18. do 22. listopadu 2019.