školní psycholog

Mgr. Veronika Schrödlová – školní psycholog

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce: po předchozí telefonické domluvě nebo emailem, tel. 773 694 359, email: veronika.schrodlova@zsbc.cz

Konzultační hodiny pro žáky: každý den po předchozí domluvě

školní psycholog – text