Školní participativní rozpočet

Také naše škola se zapojila do projektu města Příbram Školní participativní rozpočet, ve kterém se děti mohou podílet na vylepšení školního prostředí. Město vyčlenilo na tento projekt pro naši školu 20 000 Kč. Děti samy navrhovaly v uplynulých měsících své nápady na vylepšení školy, pak vedení školy návrhy vyhodnotilo a vybralo 4 finální. Navrhovatelé své projekty představili všem třídám školy. Našimi finalisty jsou: odpočinková třída, horolezecká stěna v tělocvičně, rekonstrukce zahradního altánu a ochranné samolepky do oken proti nárazu ptáků. O vítězi rozhodne celoškolní hlasování.