školní družina

Dokumenty

Vnitřní řád školní družiny od 9.10.2019

Rámcový roční plán příležitostných akcí

krizový plán

zápisový-lístek do školní družiny

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

Činnost školní družiny o prázdninách

Docházka do ranní družiny

Osvobození od poplatku ve ŠD

Zplnomocnění k vyzvedávání dítěte

Žádost o uvolnění ze ŠD

Žádost o vyřazení ze ŠD

 

Fotogalerie