školní družina

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

pro školní rok 2019/2020 bude probíhat

dne 4. 6. 2019  v prostorách školní jídelny

ráno od 8.00hod. – 11.00 hod,

a odpoledne od 15.30 hod – 17.00 hod.

 Zápis se týká žáků letošních 1. – 4. ročníků

 

Při zařazování žáků do školní družiny se řídíme daty narození, přednostně přijímáme mladší ročníky. Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy

Dokumenty

Vnitřní řád školní družiny od 15.3.2018

Celoroční plán školní družiny

Rámcový roční plán příležitostných akcí

Činnost školní družiny o prázdninách

Docházka do ranní družiny

Úhrada poplatků za ŠD

Osvobození od poplatku ve ŠD

Zápisový lístek do ŠD

Zplnomocnění k vyzvedávání dítěte

Žádost o uvolnění ze ŠD

Krizový plán v případě nevyzvednutí žáka

Žádost o vyřazení ze ŠD

 

Fotogalerie

[Gallery not found]