školní družina

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

pro školní rok 2019/2020 bude probíhat

dne 4. 6. 2019  v prostorách školní jídelny

ráno od 8.00hod. – 11.00 hod,

a odpoledne od 15.30 hod – 17.00 hod.

 Zápis se týká žáků letošních 1. – 4. ročníků

 

Při zařazování žáků do školní družiny se řídíme daty narození, přednostně přijímáme mladší ročníky. Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy

Dokumenty

Vnitřní řád školní družiny od 15.3.2018

Celoroční plán školní družiny

Rámcový roční plán příležitostných akcí

Činnost školní družiny o prázdninách

Docházka do ranní družiny

Úhrada poplatků za ŠD

Osvobození od poplatku ve ŠD

Zápisový lístek do ŠD

Zplnomocnění k vyzvedávání dítěte

Žádost o uvolnění ze ŠD

Krizový plán v případě nevyzvednutí žáka

Žádost o vyřazení ze ŠD

 

Fotogalerie

4.odd.-DDH

15 Photos

4.odd.-Duben

27 Photos

4.odd. Zverimex

13 Photos

4.odd.-karneval

39 Photos

Florbal

14 Photos

Karneval 2018

28 Photos

Ptačí strom

19 Photos

Bobování

13 Photos

Letecký den

17 Photos

Dravci

12 Photos

Naše práce

64 Photos

Dům Natura

23 Photos

První pomoc

20 Photos

Kuličkiáda

20 Photos

Den Země

22 Photos

Karneval

34 Photos

Hasiči

39 Photos

Bobování II.

21 Photos

Bobování

17 Photos

První sníh

16 Photos

Ptačí strom

20 Photos

Výstava

12 Photos

Vítej Martine

25 Photos

Letecký den

22 Photos

Gymnastika

15 Photos

Florbal-turnaj

14 Photos

Florbal

21 Photos

Pohybové hry

4 Photos

Záchranka

12 Photos