školní družina

 

Dokumenty

Dokumenty_k_zápisu_do_školní_družiny_2022-23

 

Provoz ŠD 1. 9. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠD

Kontakty – všechna oddělení ŠD

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

Rámcový plán příležitostných akcí 2021/22

Úhrada ŠD 2021/22

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina ŠVP

Kritéria pro přijímání žáků k zájmovému vzdělávání

Krizový plán v případě nevyzvednutí žáka ze ŠD

Zápisový lístek – zplnomocnění

Žádost o uvolnění ze ŠD

Činnost školní družiny o prázdninách

Žádost o zařazení žáka do ranních aktivit ŠD

Žádost o vyřazení ze ŠD

 

Fotogalerie

Les-4.odd

8 Photos

Naše práce

36 Photos

Florbal ŠD

4 Photos

4.odd.-DDH

15 Photos

4.odd.-Duben

27 Photos

4.odd. Zverimex

13 Photos

4.odd.-karneval

39 Photos