školní družina

Přihláška-ke-stravování1

Dokumenty

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní-družina-ŠVP

Kritéria pro přijímání k zájmovému vzdělávání

Rámcový roční plán příležitostných akcí

krizový plán

zápisový-lístek do školní družiny

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

Činnost školní družiny o prázdninách

Docházka do ranní družiny

Osvobození od poplatku ve ŠD

Zplnomocnění k vyzvedávání dítěte

Žádost o uvolnění ze ŠD

Žádost o vyřazení ze ŠD

 

Fotogalerie

Naše práce

36 Photos

Florbal ŠD

4 Photos

4.odd.-DDH

15 Photos

4.odd.-Duben

27 Photos

4.odd. Zverimex

13 Photos

4.odd.-karneval

39 Photos