školní družina

 

Dokumenty

Kontakty – všechna oddělení ŠD

Celoroční plán školní družiny

Rámcový plán příležitostných akcí 2020 21

INFORMACE K ZÁPISU DO ŠD

Úhrada ŠD 2020 21 bud 1.tř,PT

Úhrada ŠD 2020/ 21  2.-5. ročník

Vnitřní řád školní družiny

Školní družina-ŠVP

Kritéria pro přijímání k zájmovému vzdělávání

krizový plán

Zápisový lístek – zplnomocnění

Zápisový lístek do družiny

Žádost o uvolnění ze ŠD

Činnost školní družiny o prázdninách

Docházka do ranní družiny

Osvobození od poplatku ve ŠD

Žádost o vyřazení ze ŠD

 

Fotogalerie

Les-4.odd

8 Photos

Naše práce

36 Photos

Florbal ŠD

4 Photos

4.odd.-DDH

15 Photos

4.odd.-Duben

27 Photos

4.odd. Zverimex

13 Photos

4.odd.-karneval

39 Photos