Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Schůzka pro rodiče dětí zařazených do bilingvních tříd se koná v úterý 16. 6. 2020 od 16:00 hodin v hlavní budově školy.

Schůzka pro rodiče dětí zařazených do běžné třídy a přípravných tříd se koná ve středu 17. 6. 2020 od 16:00 hodin v hlavní budově školy.

Na schůzky se dostaví pouze rodiče nebo zákonní zástupci, pro děti bude připraven program v sobotu 20. 6. 2020. V rámci tohoto programu se děti mohou seznámit s prostředím školy, budou pro ně připraveny i zábavné soutěže. Časy budou upřesněny dle zájmu, rodiče své děti mohou přihlásit na schůzkách.

Mgr. Alena Mašiková

ředitel školy