Rozpis – dopolední aktivity pro žáky 2. stupně

Od 8.6. 2020  je možná osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole. Nebude se jednat o klasickou výuku, ale o konzultace, socializační aktivity, skupinové hry, tvořivé aktivity, činnosti stmelující třídní kolektiv, rozhovory apod. za předpokladu dodržení všech pokynů ohledně ochrany zdraví.

Další informace, tabulka podle tříd: ZDE