Provoz školy od 3.5.

Vážení rodiče,

od 3.5.2021  nastupují žáci PT1,  4. a 5. ročníku. Žáci 2. stupně se budou z organizačních důvodů vzdělávat v rotačním systému (pravidelné střídání po týdnu), od 3.5. jde do školy 7. a 8. ročník, 6. a 9. ročník se bude vzdělávat distančně (on-line hodiny + zadaná práce). Nástup 6. a 9.ročníku bude v pondělí 10.5..

Výuka pro všechny třídy bude probíhat dle platných rozvrhů stanovených na začátku školního roku s menšími změnami (změny od 30.11. týkající se Tv), se kterými budou žáci seznámeni přes školní office třídním učitelem a v den nástupu do školy. Povinně volitelné předměty v 8. a 9. ročníku se budou učit i nadále distanční formou (on-line + zadaná samostatná práce).

Tělesná výchova bude probíhat v homogenních skupinách za příznivého počasí venku. Počítejte s odpovídajícím sportovním oblečením a obutím. Na vycházky se bude chodit pouze za méně příznivého počasí.

Testování žáků 1.stupně bude probíhat vždy v pondělí nebo po nástupu žáka do školy, ve čtvrtek se již netestuje. Testování vždy v 7,30 (kromě ŠD).

Testování žáků 2.stupně bude probíhat 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek nebo po nástupu žáka do školy. Pokud by měl žák pozitivní výsledek testu, bude na základě souhlasu zákonného zástupce odeslán ze školy domů samostatně (formulář – viz rubrika Pro rodiče), bez souhlasu bude čekat ve škole na vyzvednutí zákonným zástupcem. Testování vždy v 7,30 v kmenové třídě s TU a AP. Po testování odchází třída do odborné pracovny (dle rozvrhu).

Výuka v přípravné třídě bude probíhat do 11,45 z organizačních důvodů stále v hlavní budově školy.

Provoz ranní družiny bude od 6,00 hodin (prosíme vstupovat pravým vedlejším vchodem školy a zazvonit pro každé dítě zvlášť z důvodu přehledu a bezpečnosti).

Odpolední provoz školní družiny bude z organizačních důvodů i nadále zkrácen do 16,00.

Všechny obědy pro žáky (kromě hotovostních plateb) budou přihlášeny. V případě hotovostní platby je potřeba obědy přihlásit individuálně. Obědy pro žáky, kteří se vzdělávají distančně, budou vydávány od 11,15 do 11,40. V případě on-line výuky v tomto čase je možné oběd vyzvednout do 14,15. Pokud Vaše dítě z nějakého důvodu nebude přítomno ve škole, odhlaste mu oběd (obědy) dle platných pravidel naší školní jídelny. Pokud dítě nebude ve škole, domluvte se s třídní učitelkou na vyzvednutí zadané práce ve škole a případné konzultaci.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte ředitele školy na telefonním čísle 773 694 677.

 

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy