Provoz školy od 17.5.

Vážení rodiče,

od 17.5.2021  nastupují všichni žáci k prezenčnímu vzdělávání !

Výuka pro všechny třídy bude probíhat dle platných rozvrhů stanovených na začátku školního roku s menšími změnami (změny od 30.11. týkající se Tv), se kterými budou žáci seznámeni přes školní office třídním učitelem a v den nástupu do školy. Povinně volitelné předměty v 8. a 9. ročníku se budou učit prezenčně, tj. ve škole.

Tělesná výchova bude probíhat za příznivého počasí venku. Počítejte s odpovídajícím sportovním oblečením a obutím. Na vycházky se bude chodit pouze za méně příznivého počasí.

Testování žáků 1.stupně bude probíhat 1x týdně vždy v pondělí nebo po nástupu žáka do školy, ve čtvrtek se již netestuje. Testování bude vždy v 7,30 ve třídě nebo s doprovodem rodiče v keramické dílně; vstup do keramické dílny je bočním „družinovým“ vchodem.

Testování žáků 2.stupně bude probíhat 1x týdně v pondělí nebo po nástupu žáka do školy. Pokud by měl žák pozitivní výsledek testu, bude na základě souhlasu zákonného zástupce odeslán ze školy domů samostatně (formulář – viz rubrika Pro rodiče), bez souhlasu bude čekat ve škole na vyzvednutí zákonným zástupcem. Testování bude vždy v 7,30 v kmenové třídě s vyučujícím předmětu 1. vyučovací hodiny a AP. Po testování odchází třída do odborné pracovny (dle rozvrhu).

Výuka v přípravných třídách bude probíhat do 11,40 v nových učebnách ve vedlejší budově. Tam již zároveň bude probíhat i odpolední družina. Testování v přípravných třídách bude probíhat 1x týdně v pondělí nebo po nástupu dítěte do školy v 7,30 ve kmenových učebnách (kromě ranní ŠD).

Provoz ranní družiny bude od 6,00 hodin (prosíme vstupovat pravým vedlejším vchodem školy a zazvonit pro každé dítě zvlášť z důvodu přehledu a bezpečnosti). Změna v testování při ranní družině-testuje se v keramické dílně (vedle prostoru ranní školní družiny).

Odpolední provoz školní družiny bude probíhat do 17,00.

Všechny obědy pro žáky (kromě hotovostních plateb) budou přihlášeny. V případě hotovostní platby je potřeba obědy přihlásit individuálně. Obědy pro žáky, kteří se i nadále dle individuální dohody vzdělávají distančně, budou vydávány do 14,00. Pokud Vaše dítě z nějakého důvodu nebude přítomno ve škole, odhlaste mu oběd (obědy) dle platných pravidel naší školní jídelny. Pokud dítě nebude ve škole, domluvte se s třídní učitelkou na vyzvednutí zadané práce ve škole a případné konzultaci.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte ředitele školy na telefonním čísle 773 694 677.

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy