projekty

Projekty a granty naší školy, do kterých jsme se zapojili a ty, které se nám podařilo získat:

 

  • MŠMT – ŠABLONY III – „Nadstavba  ICT v ZŠ“
  • Doučování žáků škol, realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy
  • MŠMT – ŠABLONY II – „Využití  ICT ve vzdělávání v ZŠ“
  • MŠMT- Investice do rozvoje vzdělávání  ,,EU peníze školám“
  • MŠMT – Rozvojový program ,,Podpora vzdělávání cizinců ve školách“
  • MŠMT /SZIF/  „Ovoce do škol“
  • MŠMT /SZIF/   „Mléko do škol“
  • MŠMT  Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost „Další vzdělávání pedagogických pracovníků základních a mateřských škol zřizovaných městem Příbram“
  •  MŠMT – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost  „Tvorba  a zavádění evaluačních nástrojů pro zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů základních škol zřizovaných městem Příbram“
  • MŠMT – Zvyšování kvality ve vzdělávání  „Informační systém do základních škol“
  • MŠMT   “Recyklohraní“
  • MŠMT – „Asistenti pomáhají“
  • MŠMT –  „Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2016″ – Kočičí zahrada
  • MŠMT „Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami“ – tento projekt je spolufinancován EU

plakat_inkluzeOP-VVV – stručný popis projektu,Vyúčtování- Podpora vzdělávání cizinců na školách pro rok 2017

  • Hnutí na vlastních nohou „Stonožka“
  • Program „Skutečně zdravá škola“
  • MÚ Příbram   „Den Země“,  „Fotbalem proti zločinu“, “Zdravé zuby“
  • MÚ Příbram   „Ekosystémy v prostorách naší školy a školní zahrady“
  • „Bezpečná škola“
  • „KIPR“ – Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj – projekt je spolufinancován Evropskou unií
  • „Odkaz lidické hrušně“
  • Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21.
   století
  • Česká spořitelna „Abeceda peněz“