Projekt Jazykoví korektoři

Naše základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 vyhlásila v rámci jednoho ze svých projektů soutěž jazykových korektorů. Akce byla nezapomenutelným zážitkem, nevídaná, plná záludností českého jazyka. Žáci a žákyně dvou vybraných tříd pracovali ve skupinách pod vedením zaškolených „korektorských šéfů“. Ve velkém množství předložených textů se orientovali pečlivě, ale zároveň postupovali hravě i nekompromisně k danému cíli – s co nejlepším skóre vyhledat a opravit pravopisné chyby. Třídy 5.B a 7.D se plnění nemalých úkolů po dobu dvou dnů (22. a 23. května) zhostily neuvěřitelným způsobem. „Práce s chybou“ a hledání souvislostí s předloženými mnemotechnickými pomůckami je oslovily a bavily natolik, že účastníci projektu během několika dopoledních vyučovacích hodin zapomínali i na přestávky. Se zdařilým průběhem realizace celého projektu byla spokojená i paní ředitelka Mgr. Alena Mašiková, která se na obě korektorská klání přišla osobně podívat a svou pozitivní energií (kterou ve škole rozdává každý den) všechny povzbudila k ještě lepším výkonům. Chyby v textech byly přesně rozkódovány a opravy odůvodněny vtipnými básničkami, říkadly, kratšími příběhy i větami, metodami akrostichu a loci, interaktivními představami. Spolupráce „druhostupňových“ žáků s „prvostupňovými“ byla oboustranně motivující. Zlepšit pravopis si můžeme i s úsměvem na tváři. Jazykoví korektoři si na závěr obou projektových dnů užili i svá vítězství. Těšíme se na další pokračování projektu s novým názvem: Jazykoví korektoři aneb Máme to už vychytané!