Projekt Jazykoví korektoři (II) aneb Máme to už vychytané

Naše škola se stala ve dnech 12. a 13. června 2019 již podruhé vyhlašovatelem soutěže jazykových korektorů v rámci projektu, jehož první část se na škole uskutečnila koncem měsíce května. Zkušenější jazykoví korektoři třídy 7. D opět navštívili žáky a žákyně v 5. B. Spolupráce prvostupňové třídy s žáky druhého stupně se na základě zkušeností z již „proběhlé“ akce měsíce května zharmonizovala natolik, že výsledky jednotlivých pracovních skupin byly velmi vyrovnané. „Práce s chybou“ v mnoha předložených textech s pestrou nabídkou mnemotechnických pomůcek nabývala na intenzitě a rychlosti. V porovnání „s květnovou“ soutěží všichni zúčastnění opravili ve stejném časovém limitu daleko větší množství textu a navíc s mnohem větší přesností identifikace jazykových chyb. Středeční „klání“ v 5. B bylo „hnacím motorem“ pro celou třídu 7. D, která svými úžasnými korekturami během čtvrtečního dopoledne předčila veškerá očekávání. Soutěžení doprovázely i vtipné komentáře žáků k jednotlivým nápovědám (prostřednictvím básniček, říkadel, kratších příběhů, interaktivních představ, metod akrostichu a loci) směřujícím k rozkódování záludností českého jazyka. Jazykoví korektoři měli pokračování soutěže „vychytané a na pohodu“. Za vše hovoří jejich skvělé korektorské výsledky a opakující se dotazy: „Zrealizujeme tento projekt na naší škole i příští školní rok?“  Odpovědí je jedno velké ANO.  Tréninků, jak zlepšovat pravopis, není nikdy dost.