pro rodiče

účet SRPŠ – 258943698/0300 – platby za pobyty v přírodě i zimní (lyžák), exkurze

účet školy – 107-6326540207/0100 – poplatky za družinu

 

Zápis do 1. tříd se koná v 3. a  4. 4. 2020!

pátek 3.4. od 14,00 do 18,00 hodin

sobota 4.4. 8,00 – 12,00 hod.

Vezměte s sebou OP rodiče a rodný list dítěte!

Kritéria přijímání k povinné školní docházce

Informace pro rodiče 

Pro budoucí žáky

Evaluační dotazník pro rodiče

Prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti

Souhlas s opuštěním školy o volných hodinách

Žádost o uvolnění z vyučování

Zápisový lístek-žádost

Žádost o uvolnění

Žadatel-přestup

Žádost_o_dokončení_základního_vzdělání

Plnění povinné školní docházky v zahraničí-oznámení rodičů