pro rodiče

Virtuální prohlídka školy

Vzhledem k situaci se bohužel nemůžete do naší školy podívat osobně. Připravili jsme pro vás tedy alespoň virtuální prohlídku. Tady je malá ochutnávka:

Celou budovou Vás provedou žáci naší školy ve videu, klikněte  prosím

sem: https://youtu.be/wSGvr7ykftI

 

 

Zápis k povinné školní docházce  –  vždy bez přítomnosti dítěte!

– bez přítomnosti zák. zástupce – poštou, emailem,…   termín: OD 1.4.2021 DO 30.4.2021

– za přítomnosti zák. zástupce – termín:   Pátek 9.4.2021 od 8,00 do 19,00 hodin

podrobnosti a dokumenty ke stažení:

zápis 2021

Výzva k nahlédnutí do spisu

kritéria přijímání u zápisu

ZÁPISOVÝ LIST

žádost o odklad 2021

Zápisový lístek do družiny

žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

žádost o zařazení do přípravné třídy 2021

 

 

 

Souhlas s opuštěním školy – covid

Rozvrhy od 30.11. 2020

rozvrh distanční výuka 1.st.

distanční rozvrhy 2. stupeň

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce: Konzultace pro 1. i 2. stupeň

Krizové ošetřovné na podzim 2020

Návod – Jak na TEAMS

účet SRPŠ ( nový!!!)      2301865461/2010    FIO banka – platby za pobyty v přírodě i zimní (lyžák), exkurze

účet školy – 107-6326540207/0100 – poplatky za družinu

TELEFONNÍ ČÍSLA DO JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZACE-SKOLNIHO-ROKU-2020-21

Prohlášení o přístupnosti webu

Posudek o zdravotní způsobilosti

Žádost o povolení opakování ročníku

Kritéria přijímání k povinné školní docházce

Informace pro rodiče 

Pro budoucí žáky

Evaluační dotazník pro rodiče

Prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti

Souhlas s opuštěním školy o volných hodinách

Žádost o uvolnění z vyučování

Zápisový lístek-žádost

Žádost o uvolnění

Žádost o přestup

Žádost o dokončení základního vzdělání

Plnění povinné školní docházky v zahraničí-oznámení rodičů