pro rodiče

Virtuální prohlídka školy

Vzhledem k situaci se bohužel nemůžete do naší školy podívat osobně. Připravili jsme pro vás tedy alespoň virtuální prohlídku. Tady je malá ochutnávka:

Celou budovou Vás provedou žáci naší školy ve videu, klikněte  prosím

sem: https://youtu.be/wSGvr7ykftI

 

 

Organizace školního roku 2021/22

Přehled tříd a vyučujících ve školním roce 2021-22

Výzva k nahlédnutí do spisu

ZÁPISOVÝ LIST

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Souhlas s opuštěním školy – covid

Návod – Jak na TEAMS

účet SRPŠ ( nový!!!)      2301865461/2010    FIO banka – platby za pobyty v přírodě i zimní (lyžák), exkurze

účet školy – 107-6326540207/0100 – poplatky za družinu

Kontakty – všechna oddělení ŠD

Prohlášení o přístupnosti webu

Posudek o zdravotní způsobilosti

Žádost o povolení opakování ročníku

Kritéria přijímání k povinné školní docházce pro školní rok 2022/23

Informace pro rodiče 

Pro budoucí žáky

Evaluační dotazník pro rodiče

Prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti

Souhlas s opuštěním školy o volných hodinách

Žádost o uvolnění z vyučování

Zápisový lístek-žádost

Žádost o uvolnění

Žádost o přestup

Žádost o dokončení základního vzdělání

Plnění povinné školní docházky v zahraničí-oznámení rodičů

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů