Přijímací zkoušky na střední školy: Jak to letos bude?

Aktuální informace k jednotným přijímacím zkouškám najdete ve složce VÝCHOVNÝ PORADCE.