Přechod na distanční výuku!

Vážení rodiče,

z nařízení vlády budou od středy 14.10. do 30.10. 2020 uzavřeny základní školy.

Distanční výuka je pro všechny žáky ze zákona povinná, nepřítomnost na on-line hodinách nebo nevypracování úkolů se bere jako neúčast na vyučování, tudíž rodiče musí své dítě omluvit jako při prezenční výuce.

Od 26.10. do 30.10.2020 čerpají žáci volno stanovené MŠMT, podzimní prázdniny a státní svátek; v tuto dobu nebude distanční výuka probíhat-nebude probíhat on-line výuka, zadávání ani odevzdávání práce.

Všechny obědy budou hromadně odhlášeny; v případě potřeby oběda, nutno kontaktovat nejpozději do 14.10. do 8,00 (nahlásit případně celé období do 23.10.2020) hodin paní Městkovou, vedoucí školní jídelny.

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy

Krizové ošetřovné na podzim 2020