Přechod na distanční výuku!

Vážení rodiče,

z nařízení vlády budou od pondělí 1.3. do 21.3. 2021 uzavřeny základní školy.

Distanční výuka je pro všechny žáky ze zákona povinná, nepřítomnost na on-line hodinách nebo nevypracování úkolů se bere jako neúčast na vyučování, tudíž rodiče musí své dítě omluvit jako při prezenční výuce. On-line hodiny, třídnické hodiny, konzultace pro žáky a konzultace pro rodiče probíhají dle nastaveného režimu.

rozvrh distanční výuka 1.st.

 rozvrh distanční výuka 2. stupeň

Vyzvedávání práce pro žáky, kteří nemají možnost připojení, bude probíhat vždy v pondělí od 8,00 do 12,00 v prostoru u ředitelny školy; odevzdávání vypracované práce proběhne v pátek do 12,00 tamtéž. Zákonní zástupci těchto žáků se povinně spojí s třídním učitelem, který zajistí přípravu pracovních materiálů.

Jídelna vaří, ale obědy budou hromadně odhlášeny; v případě potřeby oběda je nutné kontaktovat nejpozději do 1.3. do 8,00 hodin paní Městkovou, vedoucí školní jídelny (nahlásit případně celé období do 21.3.2021). Obědy si prosím vyzvedávejte do nádob!!!! Dětem, které už se vzdělávaly distančně a měly přihlášené obědy, zůstávají obědy přihlášené.

Úřední hodiny školy  v době od 1.3. do 21.3. budou každý den od 8,00 do 12,00 hodin.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte ředitele školy na telefonním čísle 773 694 677.

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy

Odkazy na informace o ošetřovném:https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne,

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu