Prázdninový program „English Fun on Holiday“

První srpnový týden se u nás ve škole poprvé uskutečnil anglický prázdninový program pod názvem English Fun on Holiday. Tento program je nabízen našim žákům, kteří v průběhu školního roku navštěvují kurzy Cambridge English v úrovních Starters, Movers nebo Flyers.

Hlavní myšlenka celého nabízeného programu: 8 hodin aktivní angličtiny od pondělí do pátku s rodilým mluvčím Martinem a paní učitelkami Žanetou a Šárkou!!!

Každý den byl rozdělen do dvou částí: dopolední část „v lavicích“ ukončená obědem v naší skvělé školní jídelně a odpolední část „v akci“.

V rámci dopolední výuky probíhala různá poslechová cvičení, cvičení zaměřená na práci s textem, mluvní a dialogická cvičení, práce s videem, písničkou, hry a aktivity související s tématem celého dne… cvičili jsme, tancovali, zpívali, četli, luštili, předváděli, hráli na hudební nástroje, trénovali rozhovory, malovali, ale hlavně jsme se snažili prostě být a žít s angličtinou v angličtině celý den.

V průběhu odpoledních programů jsme trénovali angličtinu více v terénu: navštívili jsme Svatou horu s paní průvodkyní, vypracovali jsme zde připravené pracovní listy a koupili jsme si v angličtině i oplatku; prošli jsme si stezku na Padáku a splnili všechny přichystané úkoly; s paní ředitelkou jsme namalovali Svatou horu v postimpresionistickém stylu; vymodelovali jsme si talisman celého programu „Ladybug“; zúčastnili jsme se Talent show; stali jsme se vědci, kteří pracovali s mikroskopy a iPady a poznávali jsme přírodní zákony; a nakonec jsme hledali i poklad na naší školní zahradě.

A co na to rodiče?

„Jako rodiče dětí kroužku Cambridge jsme dostali nabídku prázdninového programu „English Fun on Holiday“. Tato nabídka nás zaujala, proto jsme přeskládali srpnové plány a naše dcerky přihlásili. Paní učitelky připravily pestrý program jak ve třídě, tak venku. Velkým přínosem byl rodilý mluvčí Martin. To, že celý program byl v angličtině, dcerám nevadilo, neomezovalo je to. Domů chodily šťastné se spoustou zážitků. Jedním z nich bylo nakupování oplatky v angličtině na Svaté hoře. I jídelníček byl v angličtině. O děti bylo perfektně postaráno. Velké díky patří paní Doležalové, paní Semorádové a Martinovi. Dcery byly z celého týdne nadšené, byly rády, že se mohly zúčastnit, a už teď se těší na další ročník.“

Žaneta a Šárka