Práce pro všechny žáky na 4.-7.5.

Přípravná třída: pracovní listy PT        PT      PT       PT       PT     PT       PT

1.A        1.B

2.A     2.B do 7.5.2020    2.B PL český jazyk, do 15.5.2020     2.B do 15.5.      2.B PL matematika, do 15.5.      2.C

ČAJS 3.A -_Obojživelníci, plazi   3.A – MA+Čajs       3. A  -Petrášková Čjl    3.A . AJ Stočesová   3.A – AJ Pihávková

3. B        3.C

 4. A          4.B – týden 4. – 7.5.      4.B – týden 11.-15.5.   4.B – AJ       4.B – Cambridge -příprava UNIT 22 poslech

Poslech – Cambridge – 4.A,B:

AJ 4.C.         4.C Křížovka čísla         4.C Přírodověda PL 6       4.C Vlastivěda PL 6          4.C

5A       5.B. do 8.5.    5.B -M – řešení do 30.4.

Poslech AJ 5.A,B:

6.A           6.B 1.část            6.B 2.část       6.C

7.C             7.D         7.C,D NJ           7.C,D – D – PL husitství           7.C,D – D – Husitské zbraně a bitvy

8.C           8.D        8.D -NJ       Informatika 8.D        Čj  8.D

9.C