Práce pro všechny žáky na 25.-29.5.

Přípravná třída: PT (3)     PT (2)     PT (1)       PT (8)       PT (7)      PT (6)    PT (5)       PT (4)

1.A –  učivo k docvičování předá třídní učitel osobně, případně budou úkoly k dispozici ve škole (pro žáky, kteří si je každý týden vyzvedávají)

1.B

2.A     2.B    2.B – PL matematika    2.C

3.A-MA+Čajs    3.A – Aj       3.A-Čj    3. B         3.C – Aj        3.C – Čj.M,Čajs

4. A    4.B      4.B Vlastivěda       4.B Přírodověda    4.B – AJ Stočesová  4.B Cambridge

Anglický jazyk 4.C.      4.C        4.C Přírodověda PL 8           4.C Vlastivěda PL 8

5A    5.B

Poslech pro 5. roč. – AJ p.uč. Stočesové:

6.A        6.B     6.B – Výchova k občanství – kultura 1.    6.C

7.C      7.D      7.C,D NJ

8.C      8.D          NJ 8.D

9.C          9.C- Čj        PL – D – ČSR za války