Práce pro všechny žáky 1.-5.6.

přípravná třída:  PT (4) PT (3) PT (2) PT (1) PT (9) PT (8) PT (7) PT (6) PT (5)

1.A – podklady k domácí výuce žáků, kteří nechodí do školy, dostanou rodiče do svých emailů od třídního učitele, nebo si je osobně vyzvednou ve škole, jak to bylo doposud

1.B

2.A – 1. SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA    2.A – 2. ABECEDA     2.A – 3. VĚTY      2.A – Aritmetika      2.A

2.B – PL matematika        2.B            2.C – 352 NA STATKU           2.C

3.A -AJ       3. A – ČJ          3.A-MA+Čajs

Poslech AJ 3.A,C:

3. B      3.C – AJ    3.C – ČJ,M,ČAJS

4. A          4.B     4.B Aj      4.B Cambridge

Poslech pro Cambridge 4.A,B:

4.C         4.C Přírodověda PL 9             4.C Vlastivěda PL 9             Anglický jazyk 4.C

5A     5.B

Poslech 5.A,B – p.uč. Stočesové:

6.A     6.A – PL ČJ – Aprílová škola     6.B    6.C

7.C      7.D      7.C,D – PL -ČJ – Enšpígl       7.C,D NJ

8.C 8.D obvod-kruhu-ulohy     8.D      NJ 8.D       AJ 8.CD

 9.C      PL -9.C-  ČJ