Pozor! Výskyt vší!

Ve škole se objevily vši! Prohlížejte prosím svým dětem pravidelně vlasy a při zjištění výskytu tohoto parazita okamžitě proveďte důsledné odvšivení a informujte třídního učitele. Jen tak lze zajistit, že se nákaza nebude v kolektivu dětí dále šířit!!! Děkujeme!

 

 

 

Povinnosti rodičů (zákonných zástupců)

  • Okamžitě nahlásit třídnímu učiteli a vedení školy výskyt vší, či hnid u dítěte.
  • Zabezpečit takové ošetření hlavy dítěte, aby byly odstraněny jak vši, tak hnidy (provést odvšivení).
  • Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a pedagogických pracovníků.

POSTUP PŘI VÝSKYTU VŠÍ VE ŠKOLE A ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ