Podnikatelem na zkoušku

Kdo by si to jednou nechtěl vyzkoušet, zvlášť když vložit musíte jen svůj um a fantazii? Finanční prostředky do začátku totiž poskytla dětem Česká spořitelna. Děti si pak vymyslí vlastní podnikatelský záměr, každá třída založí svou vlastní firmu, pojmenuje ji a vymyslí pro ni logo, zvolí si ředitele a účetního, kteří mají na starosti organizaci celé firmy. Výrobky, které v rámci projektu děti vyrobí, si budou samy prodávat na jarmarku v České spořitelně. Cílem je samozřejmě původní vklad co nejvíce zhodnotit. Termíny jarmarků: 22.11. , 27.11. 7. 12. Tak naše páťáky přijďte podpořit!

Bližší informace: Projekt Finanční akademie České spořitelny „Abeceda peněz“