Pobyty v přírodě

Všechny pobyty v přírodě se pro letošní školní rok ruší.

Zaplacené zálohy budou vráceny osobně nebo na účet, ze kterého byly zasílány.

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy