Památník Vojna

Deváťáci dnes pokračovali v objevování historie v terénu. Pěší túrou se dostali k Památníku Vojna, kde si prohlédli celý vězeňský areál a vyslechli poutavý výklad o strastiplném životě vězňů v tomto táboře. Ke vstupu využili symbolické vstupenky pro žáky příbramských základních škol věnované panem Davidem Horákem a Jindřichem Vařekou.