Konzultace

Konzultační hodiny proběhnou v úterý 4.6. 2019 od 15,00 do 17,00 hodin. Z důvodu nepřítomnosti některých vyučujících  v tomto termínu  mají náhradní konzultační hodiny: p. uč.  Ž. Doležalová  – 30.5.  od 15,00 do 17,00 hodin, p.uč. N. Kubrichtová – 30.5. od 14,15 do 16,30 hodin.

Výběrové řízení

ŠABLONY II – „Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ“ Datum: 15.5.2019 Podrobnější informace k výběrovému řízení na nákup vybavení ICT technikou naleznete v následujících odkazech. Výzva k podání cenové nabídky (formát PDF) Příloha č.1 – Specifikace předmětu zakázky (formát PDF) Příloha č. 2 – Krycí list nabídky (formát PDF)  

Zápis do školní družiny

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2019/2020 bude probíhat dne 4. 6. 2019  v prostorách školní jídelny ráno od 8.00hod. – 11.00 hod, a odpoledne od 15.30 hod – 17.00 hod.  Zápis se týká žáků letošních 1. – 4. ročníků

Den otevřených dveří na Hradě

Den otevřených dveří na Hradě

U příležitosti 100. výročí založení Kanceláře prezidenta republiky proběhl v pátek 10.5. Den otevřených dveří reprezentačních prostor, kterými v minulosti procházeli a dodnes procházejí významné návštěvy přijíždějící za hlavou státu. Pro tentokrát se touto významnou návštěvou stali žáci 2. stupně naší školy a i když se s prezidentem republiky vlastně nepotkali, byl to pro všechny […]

Kultura  „ze mlejna“

Kultura  „ze mlejna“

Muzikálová pohádka Princezna ze mlejna Zdeňka Trošky přinesla dětem velký umělecký zážitek, který byl umocněn bohatou výpravou a úžasnými kostýmy Národního divadla. Na závěr si mohly děti vyzkoušet prkna, která znamenají svět, samy s čertem i vodníkem.

Jedno vysvědčení nestačí

Jedno vysvědčení nestačí

Děti IV. tříd na konci pololetí nebyly odměněny pouze jedním  vysvědčením  za zvládnutí školních předmětů, ale získaly i to „mokré“ z plavání. Některé dokonce získaly diplomy za nejrychlejší časy na závodních drahách. Poslední den plaveckého výcviku zakončily děti hrou v bazénu na čemkoliv. Domů odcházely spokojené s vidinou pololetních prázdnin.

Pozor! Výskyt vší!

Ve škole se objevily vši! Prohlížejte prosím svým dětem pravidelně vlasy a při zjištění výskytu tohoto parazita okamžitě proveďte důsledné odvšivení a informujte třídního učitele. Jen tak lze zajistit, že se nákaza nebude v kolektivu dětí dále šířit!!! Děkujeme!       Povinnosti rodičů (zákonných zástupců) Okamžitě nahlásit třídnímu učiteli a vedení školy výskyt vší, […]