Videospoty pro rodiče malých dětí týkající se elektronické bezpečnosti

Středočeský kraj v rámci projektu prevence kriminality s názvem „Videospoty pro rodiče malých dětí týkající se elektronické bezpečnosti“ natočil 10 videospotů zaměřující se na to, jak postupovat při seznamování dětí ve věku 8 až 12 let s prostředím IT (počítače, mobily, užívání internetu apod.), jak jim připomínat problematiku elektronické bezpečnosti a kyberšikany. Jednotlivé videospoty budou […]

Dotazník – kyberšikana

Dotazník je určen pro žáky od 5. ročníku, ale mohou jej vyplnit i mladší žáci. Výsledky tohoto průzkumu se budou vyhodnocovat v následujícím měsíci, tedy v březnu 2019 https://pribram.eu/dotaznik/BC

Kultura  „ze mlejna“

Kultura  „ze mlejna“

Muzikálová pohádka Princezna ze mlejna Zdeňka Trošky přinesla dětem velký umělecký zážitek, který byl umocněn bohatou výpravou a úžasnými kostýmy Národního divadla. Na závěr si mohly děti vyzkoušet prkna, která znamenají svět, samy s čertem i vodníkem.

Jedno vysvědčení nestačí

Jedno vysvědčení nestačí

Děti IV. tříd na konci pololetí nebyly odměněny pouze jedním  vysvědčením  za zvládnutí školních předmětů, ale získaly i to „mokré“ z plavání. Některé dokonce získaly diplomy za nejrychlejší časy na závodních drahách. Poslední den plaveckého výcviku zakončily děti hrou v bazénu na čemkoliv. Domů odcházely spokojené s vidinou pololetních prázdnin.

Pozor! Výskyt vší!

Ve škole se objevily vši! Prohlížejte prosím svým dětem pravidelně vlasy a při zjištění výskytu tohoto parazita okamžitě proveďte důsledné odvšivení a informujte třídního učitele. Jen tak lze zajistit, že se nákaza nebude v kolektivu dětí dále šířit!!! Děkujeme!       Povinnosti rodičů (zákonných zástupců) Okamžitě nahlásit třídnímu učiteli a vedení školy výskyt vší, […]

Sněhuláci, kteří zahřejí

Sněhuláci, kteří zahřejí

Děti ze ZŠ Bratří Čapků tvořily dárečky pro seniory z LD při ON Příbram- Zdaboř V adventní době všech probíhajících příprav na Vánoce přišly děti ze 2. třídy v rámci družiny s kouzelným nápadem: “dárek pro druhého”. Hlavní myšlenkou této akce bylo vymyslet “nějaký dárek pro někoho druhého”. Po rušné debatě plné nejrůznějších nápadů na […]