Školní slavnost 2018

Školní slavnost 2018

Konec června je tradičně spojen se Školní slavností. I ta letošní se konala v Divadle A. Dvořáka za velké pozornosti především rodičů a  prarodičů, kteří se přišli potěšit a mnohdy i dojmout tím, co děti nacvičily. A že bylo nač se dívat! Velikou odměnou byl dětem potlesk zaplněného sálu a slova uznání od jejich nejbližších.  […]

29.6. 2018 – vysvědčení

V pátek 29.6. bude dětem od 8,00 do 8,45 hodin předáno vysvědčení. Obědy jsou od 10,00 do 12,00 hodin. Odhlášení obědu na tento den musí proběhnou nejpozději ve středu 27.6. do 14,00 hodin.

Krmítko

Krmítko

Žáci volnočasových aktivit se v rámci svého programu přesvědčili a osobně si vyzkoušeli, jak vzniká krmítko pro ptáky. Jednotlivé připravené díly sešroubovali ručním i elektrickým nářadím. Poté se vystřídali v natírání i smirkování. A když poslední vrstva laku zaschla, radostně své společné dílo zavěsili ve školní zahradě. Posledním úkolem bude pravidelné dosypávání dobrot pro malé opeřence. Velkou […]

Zkrácená výuka

Z organizačních důvodů bude zkrácena výuka ve  čtvrtek 21.6. a poslední červnový týden 25. – 28.6. 2018.  V těchto dnech vyučování končí – první stupeň – v 11,40 hodin, druhý stupeň  ve 12,35 hodin. V úterý dopoledne proběhne generální zkouška na Školní slavnost v Divadle A. Dvořáka. Odpoledne od 17,00 pak představení pro rodiče vystupujících. […]

Památník Vojna

Památník Vojna

Deváťáci dnes pokračovali v objevování historie v terénu. Pěší túrou se dostali k Památníku Vojna, kde si prohlédli celý vězeňský areál a vyslechli poutavý výklad o strastiplném životě vězňů v tomto táboře. Ke vstupu využili symbolické vstupenky pro žáky příbramských základních škol věnované panem Davidem Horákem a Jindřichem Vařekou.

Terezín a Říp

Terezín a Říp

Deváťáci i osmáci si dnes zopakovali své znalosti z historie přímo v terénu. Nejprve si prohlédli Malou pevnost v Terezíně, potom vystoupali na horu Říp. Proti toku času se tak od dějin 20. století dostali až na samý počátek osídlení naší země. Tento výlet časem mohli prožít díky finančnímu přispění Sdružení rodičů. Děkujeme!