Úvod

Vrácení zápůjček ze žákovské knihovny

Všechny zapůjčené knihy ze školní knihovny vraťte prosím do konce školního roku svému třídnímu učiteli. Děkujeme.

Práce pro všechny žáky 8.-12.6.

Přípravná třída: PT (2)    PT (3)    PT (4)      PT (5)     PT (6)       PT (7)       PT (1) 1.A – podklady k domácí výuce žáků, kteří nechodí do školy, dostanou rodiče do svých emailů od třídního učitele, nebo si je osobně vyzvednou ve škole, jak to bylo doposud 1.B […]

1. a 2. stupeň – organizace výuky od 8.6.(aktualizováno)

Aktualizovaná tabulka – od 8.6. ZDE Dokumenty, které je nutné přinést 1. den nástupu do školy: čestné-prohlášení     – bezinfekčnost  SOUHLAS-ZÁKONNÝCH-ZÁSTUPCŮ  – pohyb mimo areál školy  

Práce pro všechny žáky 1.-5.6.

přípravná třída:  PT (4) PT (3) PT (2) PT (1) PT (9) PT (8) PT (7) PT (6) PT (5) 1.A – podklady k domácí výuce žáků, kteří nechodí do školy, dostanou rodiče do svých emailů od třídního učitele, nebo si je osobně vyzvednou ve škole, jak to bylo doposud 1.B 2.A – 1. SLOVO, […]

Rozpis – dopolední aktivity pro žáky 2. stupně

Od 8.6. 2020  je možná osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole. Nebude se jednat o klasickou výuku, ale o konzultace, socializační aktivity, skupinové hry, tvořivé aktivity, činnosti stmelující třídní kolektiv, rozhovory apod. za předpokladu dodržení všech pokynů ohledně ochrany zdraví. Další informace, tabulka podle tříd: ZDE

Změny ve školní docházce pro 1. a 2. stupeň

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že od 8. června 2020 bude docházet k dalším změnám v docházce žáků do školy, seznamte se, prosím, s níže uvedenými informacemi. V případě jakýchkoli dotazů volejte řediteli školy na číslo 773 694 677. Máme možnost doplnit skupiny do počtu 15 žáků – případné doplnění bude realizováno do stávajících skupin; případně bude vytvořena skupina nová; zájem zařadit […]

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí

POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 Původní text byl zkrácen – celé znění najdete ZDE  Základní principy hodnocení žáků: Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku. V průběhu výuky se soustředit na poskytování zpětné vazby. Klasifikace na vysvědčení […]

Klub mladého diváka

Vážení rodiče, žákům přihlášeným do Klubu mladého diváka bude vrácena částka za neuskutečněná představení. V této záležitosti Vás kontaktuje třídní učitel, který bude peníze osobně ve škole vracet žákům nebo jejich zák. zástupcům. Děkujeme za pochopení.

Zápis do školní družiny na škol. rok 2020/21

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2020/2021 bude probíhat dne 10. 6. 2020 v prostorách školní družiny v suterénu hlavní budovy školy ráno od 8,00 – 11,00 hodin, a odpoledne od 15,00 – 17,00 hodin. Zápis se týká budoucích žáků přípravné třídy, prvních ročníků a 2. – 5. ročníků.

Práce pro všechny žáky na 25.-29.5.

Přípravná třída: PT (3)     PT (2)     PT (1)       PT (8)       PT (7)      PT (6)    PT (5)       PT (4) 1.A –  učivo k docvičování předá třídní učitel osobně, případně budou úkoly k dispozici ve škole (pro žáky, kteří si je každý týden vyzvedávají) 1.B 2.A  […]