Otevíráme brány do Cambridge

Poté co jsme na naší základní škole před čtyřmi lety spustili program bilingvních tříd, ve kterých vyučujeme výtvarnou výchovu a pracovní činnosti od prvního ročníku v angličtině, jsme letos přišli s další novinkou- příprava na Cambridge Certificates.

Volnočasovou aktivitu, Cambridge English, jsme se rozhodli otevřít pro žáky čtvrtých tříd, kteří s námi v podstatě začínali naše úspěšné bilingvní třídy. Z přihlášených žáků, kteří prošli vstupním testem, jsme vytvořili dvě skupiny, se kterými dvakrát týdně pracují dvě paní učitelky (jednu vyučovací hodinu vede jedna paní učitelka, druhou pak druhá paní učitelka). Myslíme si, že je prima nápad, aby žáci kolem sebe měli co nejvíce různých mluvních vzorů. Jednou měsíčně máme dokonce domluvenou spolupráci s rodilým mluvčím. Vyučujeme dle učebnic Fun for Movers.

Cambridge English bude tento školní rok probíhat od října do května. Následující školní rok 2020/2021 hned začneme přípravou na zkoušku samotnou, kterou by žáci měli skládat během prosince. Slavnostní předávání certifikátů úspěšným žákům je plánováno na leden 2021.

Mgr. Žaneta Doležalová