Organizace začátku školního vyučování 2021/2022

ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ 2021/2022

Středa 1. 9. : Vyučování bude pro všechny žáky od 8,00 do 8,45; žáci se nepřezouvají.

Čtvrtek 2. 9. : Vyučování pro 1. stupeň bude od 8,00 do 11,40

Vyučování pro 2. stupeň bude od 8,00 do 12,35

(třídní učitelé jsou ve svých třídách do 10,45, potom dle rozvrhu)

Vyučování pro první a přípravnou třídu bude od 8,00 do 10,45;

                     Všichni žáci se přezouvají dle pokynů třídního učitele, mají

pomůcky na vyučování.

Pátek 3. 9. : Vyučování proběhne dle rozvrhu bez odpoledního vyučování;

Vyučování pro 1. stupeň bude od 8,00 do 11,40

Vyučování pro 2. stupeň bude od 8,00 do 12,35

Provoz školní družiny:

1.9. ranní družina od 6,00 do 7,40; odpolední  družina od konce vyučování do 14,00 pouze pro přihlášené žáky.

od 2.9 ranní družina od 6,00 do 7,40; odpolední družina od konce vyučování do 17,00.

Školní jídelna: 1. 9. od 10,00 do 12,00;  od 2.9. po konci vyučování do 14,00

TŘÍDNÍ SCHŮZKY: ČTVRTEK 2.9.2021od 16,00

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy