Organizace začátku školního vyučování 2017/2018

Pondělí 4. 9. : Vyučování bude pro všechny žáky od 8,00 do 8,45; žáci se nepřezouvají.

Úterý 5. 9. : Vyučování pro 1. stupeň bude od 8,00 do 11,40; Vyučování pro 2. stupeň bude od 8,00 do 12,35

Vyučování pro první a přípravnou třídu bude od 8,00 do 10,45; Všichni žáci se přezouvají dle pokynů třídního učitele, mají pomůcky na vyučování.

Středa 6. 9. : Vyučování proběhne dle rozvrhu.

Čtvrtek 7. 9., pátek 8. 9. : Vyučování proběhne dle rozvrhu.

Provoz školní družiny: 4.9. do 14,00 pouze pro přihlášené žáky

od 5.9 ranní družina od 6,00 do 7,40, odpolední družina od konce vyučování do 17,00

Volnočasové aktivity: Budou probíhat pro přihlášené žáky od 5. 9. po skončení vyučování do 15,00.

Školní jídelna: 4. 9. od 10,00 do 12,00,  od 5.9. do 14,00